தென்றல்: ஏன் இந்தத் தொழிலாளர் பஞ்சம்?

5:46 AM Vavanna (உமர்தம்பிஅண்ணன்) , 0 Comments இன்று உழைப்புக்கும் உழைப்பாளிகளுக்கும் கடும் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அன்றாட வேலைகளை முடிக்க ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை. அது எந்த

Devam